Koliko znaš, toliko veljaš.
NAJPOPULARNEJŠE
KVIZ GEOGRAFIJA
KVIZ ŽIVALI
INTERAKTIVNE VAJE
MATEMATIKA 1. RAZRED
Računanje do 10
MATEMATIKA 1. RAZRED
Računanje do 20
MATEMATIKA, 1. RAZRED
Števila do deset
MATEMATIKA 1. RAZRED
Predhodnik in naslednik števil do 10
MATEMATIKA 1. RAZRED
Večje, manjše ali je enako
MATEMATIKA 1. RAZRED
Izračunaj in primerjaj
MATEMATIKA 1. RAZRED
Zapiši račun in izračunaj
MATEMATIKA, 2. RAZRED
Števila do 100
MATEMATIKA, 2. RAZRED
Predhodnik in naslednik števil do 100
MATEMATIKA, 2. RAZRED
Izračunaj in primerjaj
MATEMATIKA, 2. RAZRED
Uredi števila po velikosti
MATEMATIKA, 2. RAZRED
Računi do 20
MATEMATIKA, 2. RAZRED
Računi do 100
MATEMATIKA, 2. RAZRED
Uvod v množenje
MATEMATIKA 3. RAZRED
Poštevanka
MATEMATIKA 3. RAZRED
Seštevanje s prehodom
MATEMATIKA 3. RAZRED
Odštevanje s prehodom
MATEMATIKA 3. RAZRED
Poštevanka števila 2 in 4
MATEMATIKA 3. RAZRED
Poštevanka števila 5 in 10
MATEMATIKA 3. RAZRED
Poštevanka števila 3 in 6
MATEMATIKA 3. RAZRED
Poštevanka števila 7, 8 in 9
MATEMATIKA, 3. RAZRED
Večkratniki števila
MATEMATIKA, 3. RAZRED
Deljenje do 100
MATEMATIKA 3. RAZRED
Deljenje do 100 z ostankom
MATEMATIKA 3. RAZRED
Sestavljeni računi
MATEMATIKA 4. RAZRED
Pretvarjanje merskih enot za dolžino
MATEMATIKA 4. RAZRED
Pretvarjanje merskih enot za maso
MATEMATIKA 4. RAZRED
Enačbe
MATEMATIKA 4. RAZRED
Pretvarjanje merskih enot za čas
MATEMATIKA 4. RAZRED
Pretvarjanje merskih enot za merjenje tekočin
MATEMATIKA 4. RAZRED
Pisno seštevanje brez prehoda
MATEMATIKA 4. RAZRED
Pisno odštevanje brez prehoda
MATEMATIKA, 4. RAZRED
Pisno seštevanje s prehodom
MATEMATIKA, 4. RAZRED
Pisno odštevanje s prehodom
MATEMATIKA, 4. RAZRED
Pisno množenje
MATEMATIKA, 4. RAZRED
Pisno deljenje
MATEMATIKA, 5. RAZRED
Predhodnik, naslednik, soda in liha števila
MATEMATIKA, 5. RAZRED
Pisanje števil z besedo
MATEMATIKA, 5. RAZRED
Pisno seštevanje s prehodom
MATEMATIKA, 5. RAZRED
Pisno odštevanje s prehodom
MATEMATIKA 5. RAZRED
Desetiške enote
MATEMATIKA
Rimske številke
MATEMATIKA 6. RAZRED
Obseg kvadrata in pravokotnika
MATEMATIKA 6. RAZRED
Ploščina pravokotnika in kvadrata
MATEMATIKA 6. RAZRED
Zaokroževanje naravnih števil
MATEMATIKA 6. RAZRED
Pravila za deljivost
MATEMATIKA, 6. RAZRED
Potence
MATEMATIKA, 6. RAZRED
Računski zakoni
MATEMATIKA, 6. RAZRED
Izrazi brez in z oklepaji
MATEMATIKA 6. RAZRED
Enačbe in neenačbe
GEOGRAFIJA 6. RAZRED
Gibanje Zemlje
MATEMATIKA 7. RAZRED
Obseg in ploščina trikotnika
MATEMATIKA 7. RAZRED
Obseg in ploščina trapeza
MATEMATIKA 7. RAZRED
Obseg in ploščina paralelograma
MATEMATIKA 7. RAZRED
Ulomki
MATEMATIKA 7. RAZRED
Razširjanje ulomkov
MATEMATIKA 7. RAZRED
Krajšanje ulomkov
MATEMATIKA 7. RAZRED
Pravila za deljivost z 4 in 8
MATEMATIKA 7. RAZRED
Razcep na prafaktorje
MATEMATIKA 7. RAZRED
Seštevanje in odštevanje ulomkov
MATEMATIKA 7. RAZRED
Množenje in deljenje ulomkov
MATEMATIKA 8. RAZRED
Racionalna števila
MATEMATIKA 8. RAZRED
Cela števila
MATEMATIKA 9. RAZRED
Kvadrat dvočlenika
MATEMATIKA 9. RAZRED
Produkt vsote in razlike dveh enakih členov
MATEMATIKA 9. RAZRED
Algebrski ulomki
KVIZ KULTURA IN UMETNOST
KVIZ ZGODOVINA
ŠE IN ŠE