Koliko znaš, toliko veljaš.
1.r | 2.r | 3.r | 4.r | 5.r | 6.r | 7.r | 8.r | 9.r | Mnenja

Interaktivne vaje

{{focnow}} Interaktivne vaje predstavljajo zabaven in učinkovit način učenja.

Registracija na spletni strani Kveez in uporaba spletne strani Kveez sta brezplačni za vse uporabnike.

Trenutno lahko na naših straneh rešujete interaktivne vaje za matematiko v osnovni šoli. Ves čas dodajamo nove vaje, pripravljamo pa tudi vaje za druge predmete in za srednjo šolo.

Vse vaje so sestavljene generično, kar pomeni, da aplikacija ob vsakem začetku sestavi novo serijo nalog. Tako lahko učenec/ka večkrat rešuje vaje na določeno temo in se naloge ne ponavljajo.

Interaktivne vaje
Shrani rezultat
Učenec/ka lahko shrani rezultat, ki ga doseže pri reševanju interaktivnih vaj. V zavihku "Rezultati" je grafični prikaz in seznam vseh shranjenih rezultatov s podrobnostmi.

Deli rezultat z učiteljem/ico
Učenec/ka za vsak shranjen rezultat interaktivnih vaj določi ali želi rezultat deliti s svojim učiteljem/ico.
Učitelj/ica lahko v zavihku "Rezultati" spremlja rezultate svojih učencev. Rezultate lahko filtrira po razredu, posameznem učencu ali poglavju.
Pri podrobnem pregledu rezultata si je mogoče ogledati konkretne naloge, ki jih je učenec/ka reševal, skupaj z njegovimi/njenimi rešitvami, napakami, časom reševanja...

Interaktivne vaje

Interaktivne vaje po razredih
Spodaj so interaktivne vaje razvrščene po razredih. Ker se nekatere snovi ponavljajo skozi več razredov, učencem/kam priporočamo, da uporabljajo tudi interaktivne vaje višjih in nižjih razredov in temu primerno pred začetkom vaj izberejo zahtevnost.

PRIKAŽI1. RAZRED
MATEMATIKA, 1. RAZRED
Števila do deset
MATEMATIKA 1. RAZRED
Predhodnik in naslednik števil do 10
MATEMATIKA 1. RAZRED
Večje, manjše ali je enako
MATEMATIKA 1. RAZRED
Računanje do 10
MATEMATIKA 1. RAZRED
Računanje do 20
MATEMATIKA 1. RAZRED
Izračunaj in primerjaj
MATEMATIKA 1. RAZRED
Zapiši račun in izračunaj


2. RAZRED
MATEMATIKA, 2. RAZRED
Števila do 100
MATEMATIKA, 2. RAZRED
Predhodnik in naslednik števil do 100
MATEMATIKA, 2. RAZRED
Uredi števila po velikosti
MATEMATIKA, 2. RAZRED
Računi do 20
MATEMATIKA, 2. RAZRED
Računi do 100
MATEMATIKA, 2. RAZRED
Izračunaj in primerjaj
MATEMATIKA, 2. RAZRED
Uvod v množenje


3. RAZRED
MATEMATIKA 3. RAZRED
Seštevanje s prehodom
MATEMATIKA 3. RAZRED
Odštevanje s prehodom
MATEMATIKA 3. RAZRED
Poštevanka
MATEMATIKA 3. RAZRED
Poštevanka števila 2 in 4
MATEMATIKA 3. RAZRED
Poštevanka števila 5 in 10
MATEMATIKA 3. RAZRED
Poštevanka števila 3 in 6
MATEMATIKA 3. RAZRED
Poštevanka števila 7, 8 in 9
MATEMATIKA, 3. RAZRED
Deljenje do 100
MATEMATIKA 3. RAZRED
Deljenje do 100 z ostankom
MATEMATIKA 3. RAZRED
Sestavljeni računi
MATEMATIKA, 3. RAZRED
Večkratniki števila


4. RAZRED
MATEMATIKA 4. RAZRED
Pisno seštevanje brez prehoda
MATEMATIKA 4. RAZRED
Pisno odštevanje brez prehoda
MATEMATIKA, 4. RAZRED
Pisno seštevanje s prehodom
MATEMATIKA, 4. RAZRED
Pisno odštevanje s prehodom
MATEMATIKA 4. RAZRED
Pretvarjanje merskih enot za dolžino
MATEMATIKA 4. RAZRED
Pretvarjanje merskih enot za maso
MATEMATIKA, 4. RAZRED
Pisno množenje
MATEMATIKA, 4. RAZRED
Pisno deljenje
MATEMATIKA 4. RAZRED
Pretvarjanje merskih enot za merjenje tekočin
MATEMATIKA 4. RAZRED
Pretvarjanje merskih enot za čas
MATEMATIKA 4. RAZRED
Enačbe


5. RAZRED
MATEMATIKA 5. RAZRED
Desetiške enote
MATEMATIKA, 5. RAZRED
Pisanje števil z besedo
MATEMATIKA, 5. RAZRED
Pisno seštevanje s prehodom
MATEMATIKA, 5. RAZRED
Pisno odštevanje s prehodom
MATEMATIKA, 5. RAZRED
Predhodnik, naslednik, soda in liha števila


6. RAZRED
MATEMATIKA 6. RAZRED
Zaokroževanje naravnih števil
MATEMATIKA 6. RAZRED
Pravila za deljivost
MATEMATIKA
Rimske številke
MATEMATIKA 6. RAZRED
Enačbe in neenačbe
MATEMATIKA 6. RAZRED
Obseg kvadrata in pravokotnika
MATEMATIKA 6. RAZRED
Ploščina pravokotnika in kvadrata
MATEMATIKA, 6. RAZRED
Potence
MATEMATIKA, 6. RAZRED
Računski zakoni
MATEMATIKA, 6. RAZRED
Izrazi brez in z oklepaji


7. RAZRED
MATEMATIKA 7. RAZRED
Pravila za deljivost z 4 in 8
MATEMATIKA 7. RAZRED
Razcep na prafaktorje
MATEMATIKA 7. RAZRED
Ulomki
MATEMATIKA 7. RAZRED
Razširjanje ulomkov
MATEMATIKA 7. RAZRED
Krajšanje ulomkov
MATEMATIKA 7. RAZRED
Seštevanje in odštevanje ulomkov
MATEMATIKA 7. RAZRED
Množenje in deljenje ulomkov
MATEMATIKA 7. RAZRED
Obseg in ploščina trikotnika
MATEMATIKA 7. RAZRED
Obseg in ploščina trapeza
MATEMATIKA 7. RAZRED
Obseg in ploščina paralelograma


8. RAZRED
MATEMATIKA 8. RAZRED
Racionalna števila
MATEMATIKA 8. RAZRED
Cela števila


9. RAZRED
MATEMATIKA 9. RAZRED
Kvadrat dvočlenika
MATEMATIKA 9. RAZRED
Produkt vsote in razlike dveh enakih členov
MATEMATIKA 9. RAZRED
Algebrski ulomki
MNENJA IN OCENE
Za oddajo mnenja se prijavite, če še nimate profila, ustvarite vaš profil na Kveez.
Matic Jelenc
Super vaje za učenje!

Manca D.
Za 8. in 9. razred je premalo vaj. Ideja je zanimiva in morda uporabna, ampak je potrebno pokriti vso snov: enačbe, sorazmerja, geometrija, funkcije...

James 007
Moja 8 letna hčerka ni nikoli marala matematike, te interaktivne vaje pa kr rada rešuje, pozabi na čas in se bori z računi :DDD
Odlično za vadit matematiko in še brezplačno lol

lidijavelika
Interaktivne vaje so lahko dober pripomoček pri učenju, vendar ne morejo nadomestiti učitelja. Nekatere snovi so prezahtevne in jih učenci ne morejo razumeti brez podrobne razlage učitelja. Ko enkrat snov vsaj v osnovi razumejo, so jim interaktivne naloge lahko v pomoč, da izboljšajo oziroma poglobijo svoje znanje.

Vlasta
Vaje so lahko v veliko pomoč pri učenju, pogrešam le bolje in natančneje predstavljeno teorijo o posamezni snovi in več rešenih primerov z natančnim postopkom rešvanja. Pri nekaterih vajah je to dobro urejeno (na primer Rimske številke) a pri večini vaj to manjka.

Radko Radko
Vem, da so vaje namenjene našim vnukom oziroma otrokom v osnovni šoli, ampak jaz z veseljem ponovim osnove matematike po skoraj 50. letih od kar sem zaključil šolanje. Vedno sem bil precej dober v matematiki, pa moram priznati, da so nekatere naloge za 8. in 9. razred zelo zahtevne.
Dnevna doza matematike ohranja moje možgane v formi.

Ela Šttern
Kul je

Janko ni Metka
Pri vajah za krajšanje ulomkov se učencu ob napačnem odgovoru prikaže cel postopek pravilnega reševanja, kar je zelo dobro saj se tako v resnici uči. Pri večini drugi vaj pa učenec dobi samo pravilno rešitev brez postopka, kar je za nekatere učence premalo.

Silent Boy
Pri reševanju vaj na telefonu je problem, ker ti pri vsakem vnosu odpre tipkovnico, morda bi lahko dodali virtualno tipkovnico že kar na strani in se nebi ves čas odpirala in zapirala tipkovnica na telefonu.
Sicer pa so mi vaje zelo všeč, moj pokavec jih z veseljem rešuje.

Marjan K.
Vaje so dobro narejene, ampak so v večini primerov preenostavne. Mislim, da pravdobri in odlični učenci z lahkoto rešijo vse vaje 100% pravilno. Predlagam, da dodate še naloge in matematične probleme, ki bodo izziv za odlične učence, to je moje mnenje.

JernejKo
Odlično za vadit matematiko. Manjkajo še nekatera poglavja, ampak kot piše pridejo kmalu. Verjetno bi se dalo podobne vaje narediti tudi za fiziko in še kakšen drugi predmet, pustimo se presenetit.

TanjaT
Moja prvošolka zelo rada rešuje interaktivne vaje. Še pred začetkom šolskega leta jih je reševala, zdaj pa si ogleduje že vaje za višje razrede.

Roberto
Precej spodbudno :) Nekatere vaje so res dobre. Mislim, da je pomembno, da so vaje narejene tako, da otroka pritegnejo k reševanju in nislo le kopija delovnega zvezka.