Kveez logo
Poštevanka
Vsebina
Interaktivne vaje
Rezultati
Učenje
Primeri
Učni listi
Mnenja
MISELNE IGRE
⏱️ Besedle pod časovnim pritiskom
IGRAJ HITROSTLE
Vsebina
Interaktivne vaje
Rezultati
Učenje
Primeri

Interaktivne vaje - Poštevanka


Interaktivne vaje so sestavljene generično, aplikacija ob vsakem začetku sestavi novo serijo nalog.
INTERAKTIVNE VAJE
Interaktivne vaje: {{restit}}
Vaje rešuje:
Število nalog: {{(plynum)}}
Zahtevnost: {{resdifi}}
{{$index+1}}. naloga
{{one.qins}}
{{one.qtxt.f1}} • {{one.qtxt.f2}} =

{{one.qtxt.f1}} • = {{one.qtxt.f3}}

• {{one.qtxt.f2}} = {{one.qtxt.f3}}

7
8
9

4
5
6

1
2
3

CE
0
Pravilna rešitev

Deli rezultat na TW in FB
{{shareResHtml.length}}
KOPIRAJ
REZULTAT
Interaktivne vaje: {{restit}}
Vaje reševal:
Datum reševanja: {{timest * 1000 | date:'dd.MM.yyyy HH:mm:ss'}}
Število nalog: {{(anscor+answro)}}
Zahtevnost: {{resdifi}}
Pravilni odg.: {{anscor}}
Napačni odg.: {{answro}}
Uspešnost: {{anscor/(anscor+answro)*100|number:0}} %
Čas reševanja: {{tmdur}} s
Čas za 1 nalogo: {{tmdur / (anscor+answro)|number:1}} s

Shrani rezultat in spremljaj napredek.
Prijavi se, če še nimaš profila, ustvari svoj profil.

Poštevanka

Poštevanka je temeljna računska operacija s katero se srečujemo v vsakodnevnem življenju in je ključnega pomena za nadaljnje učenje matematike v višjih razredih osnovne šole.

Večini učencev je poštevanka sprva zanimiva in se jo radi učijo, težave pa nastopijo pri večjih množiteljih. Zato je pomembno, da učenci že na začetku razumejo, da je poštevanka krajša verzija seštevanja enakih seštevancev. Ko razumejo kaj poštevanka predstavlja, jo lažje avtomatizirajo.

Poštevanka je del učnega načrta prve triade, učenci se jo začnejo učiti v 3. razredu.

Pomembno vlogo pri obvladanju poštevanke igra motivacija. Učitelji lahko učence spodbudijo k učenju poštevanke tudi z interaktivnimi vajami, ki se učencem zdijo zanimive in jih skozi igro pripeljejo do željenega znanja.

Metode za učenje poštevanke

Poštevanka se poučuje z uporabo dveh metod, reproduktivne in rekonstrukcijske. V večini slovenskih šol se uporablja reproduktivna metoda.

Pri reproduktivni metodi poštevanko predstavimo kot vsoto enakih seštevancev.
2 + 2 + 2 + 2 zapišemo kot 4 • 2.
Učenje po tej metodi poteka s ponavljanjem in uporabo tabel poštevanke. Pomembno je, da učitelj upošteva načelo od lažjega k težjemu. Cilj učenja po reproduktivni metodi je, da učenci v 3. razredu usvojijo znanje poštevanke do avtomatizma.

Rekonstrukcijska metoda skuša usvojiti znanje poštevanke s procesom obnove in izgradnje. Pri tej metodi ni poudarek na mehanskem učenju poštevanke, ampak oblikovanju konceptov s pomočjo katerih učenci izračunajo račun poštevanke. S primeri in izkušnjami učencev iz vsakdanjega življenja ter s premislekom preidemo od konkretnega k abstraktnemu.

Napake pri poštevanki

Napake pri poštevanki razdelimo v tri skupine:
1. Zamenjava števil
Učenec iz spomina prikliče napačno rešitev. Pri nalogi 6 • 6 odgovori 30 (6 • 5) namesto 36.
2. Zamenjava računskih operacij
Učenec zamenja množenje z drugo računsko operacijo in pri nalogi 9 • 3 odgovori 12 (9 + 3).
3. Napaka približka
Učenčeva rešitev je blizu pravilne, na vprašanje 3 • 7, odgovori 22, namesto 21.

Za odpravljanje napak pri učenju poštevanke je za učenca zelo pomemben občutek uspeha. Neuspeh predstavlja negativno izkušnjo, ki zavira in še dodatno otežuje učenje. Zato je potrebna ustrezna raven zahtevnosti in učinkoviti učni pripomočki, ki učencu predstavljajo izziv in hkrati občutek uspeha.

Poštevanka spremlja učence v vseh nadaljnjih razredih osnovne šole in tudi kasneje, zato je potrebno nameniti učenju poštevanke posebno pozornost. Če težav ne odpravimo, se kasneje pojavljajo napake pri drugi učni snovi, ki zahteva znanje poštevanke in s tem odpor do učenja matematike.

Vsebina strani:
Interaktivne vaje
Interaktivne vaje za učenje poštevanke. Vaje so sestavljene generično, aplikacija ob vsakem začetku sestavi novo serijo nalog.

Rezultati
Grafični prikaz tvojih shranjenih rezultatov. Število rešenih nalog in uspešnost po mesecih.

Učenje
Aplikacija za učenje poštevanke in tabela poštevanke.
Slika Poštevanka
Prikazani niso tvoji rezultati, ker nisi prijavljen/a.
Prijavi se in si oglej grafični prikaz svojih rezultatov.
Če še nimaš profila, ustvari svoj profil.
Uspešnost - Poštevanka
Delež pravilnih odgovorov (v %) za zadnjih {{chrAnum}} vaj.
Prikaži:
PRIKAŽI
Rešene naloge po mesecih - Poštevanka
Števelo rešenih nalog po mesecih. Ene vaje navadno vsebujejo od 6 do 15 nalog.
Prikaži zahtevnost:
PRIKAŽI
Uspešnost po mesecih - Poštevanka
Delež pravilno rešenih nalog (v %) v posameznem mesecu.
Prikaži zahtevnost:
PRIKAŽI
Naloge po težavnosti - Poštevanka
Število rešenih nalog glede na težavnost v posameznem mesecu.
Prikaži mesec:
PRIKAŽI

Učenje poštevanke


Izberi množenec in množitelj ter si oglej njun produkt.
×

{{shwA}} • {{shwB}} = {{shwRes}}

Poštevanka tabela


Izberi število in si oglej vse njegove produkte.

Poštevanka števila {{shwT}}
1 • {{shwT}} = {{shwT*1}}
{{shwT}} = {{shwT*1}}
2 • {{shwT}} = {{shwT*2}}
{{shwT}}+{{shwT}} = {{shwT*2}}
3 • {{shwT}} = {{shwT*3}}
{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}} = {{shwT*3}}
4 • {{shwT}} = {{shwT*4}}
{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}} = {{shwT*4}}
5 • {{shwT}} = {{shwT*5}}
{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}} = {{shwT*5}}
6 • {{shwT}} = {{shwT*6}}
{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}} = {{shwT*6}}
7 • {{shwT}} = {{shwT*7}}
{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}} = {{shwT*7}}
8 • {{shwT}} = {{shwT*8}}
{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}} = {{shwT*8}}
9 • {{shwT}} = {{shwT*9}}
{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}} = {{shwT*9}}
10 • {{shwT}} = {{shwT*10}}
{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}}+{{shwT}} = {{shwT*10}}

Primeri poštevanke

Primeri iz vsakdanjega življenja s katerimi lahko ponazorimo poštevanko.

Poštevanka števila 1
Otroci imajo 1 nos. Koliko nosov ima 8 otrok?
Zapišemo račun za 8 otrok: 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
Pretvorimo račun v račun poštevanke: 8 • 1 = 8
Preberemo: osem krat ena je osem.
Osem otrok ima osem nosov.

Poštevanka števila 2
Vrana ima 2 nogi. Koliko nog ima 5 vran?
Zapišemo račun za 5 vran: 2 + 2 + 2 + 2 + 2
Pretvorimo račun v račun poštevanke: 5 • 2 = 10
Preberemo: pet krat dve je deset.
Pet vran ima 10 nog.

Poštevanka števila 3
Triperesna deteljica ima 3 liste. Koliko listov ima 7 deteljic?
Zapišemo račun za 7 deteljic: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3
Pretvorimo račun v račun poštevanke: 7 • 3 = 21
Preberemo: sedem krat tri je enaindvajset.
Sedem deteljic ima 21 listov.

Poštevanka števila 4
Avtomobil ima 4 kolesa. Koliko koles je na 5 avtomobilih?
Zapišemo račun za 5 avtomobilov: 4 + 4 + 4 + 4 + 4
Pretvorimo račun v račun poštevanke: 5 • 4 = 20
Preberemo: štiri krat pet je dvajset.
Na petih avtomobilih je 20 koles.

Poštevanka števila 5
Na eni roki je 5 prstov. Koliko prstov je na 3 rokah?
Zapišemo račun za 3 roke: 5 + 5 + 5
Pretvorimo račun v račun poštevanke: 3 • 5 = 15
Preberemo: tri krat pet je petnajst.
Na treh rokah je 15 prstov.

Poštevanka števila 6
Muha ima 6 nog. Koliko nog ima 5 muh?
Zapišemo račun za 5 muh: 6 + 6 + 6 + 6 + 6
Pretvorimo račun v račun poštevanke: 5 • 6 = 30
Preberemo: pet krat šest je trideset.
Pet muh ima 30 nog.

Poštevanka števila 7
Pikapolonica ima 7 pik na hrbtu. Koliko pik imajo 3 pikapolonice?
Zapišemo račun za 3 pikapolonice: 7 + 7 + 7
Pretvorimo račun v račun poštevanke: 3 • 7 = 21
Preberemo: tri krat sedem je enaindvajset.
Tri pikakolonice imajo 21 pik.

Poštevanka števila 8
Pajek ima 8 nog. Koliko nog imajo 4 pajki?
Zapišemo račun za 4 pajke: 8 + 8 + 8 + 8
Pretvorimo račun v račun poštevanke: 4 • 8 = 32
Preberemo: štiri krat osem je dvaintrideset.
Štirje pajki imajo 32 nog.

Poštevanka števila 9
Roža ima 9 cvetnih listov. Koliko cvetnih listov imajo 2 roži?
Zapišemo račun za 2 roži: 9 + 9
Pretvorimo račun v račun poštevanke: 2 • 9 = 18
Preberemo: dva krat devet je osemnajst.
Dve roži imata 18 cvetnih listov.

Poštevanka števila 10
Koliko eurov imamo, če imamo 5 bankovcev za 10 eurov?
Zapišemo račun za 5 bankovcev: 10 + 10 + 10 + 10 + 10
Pretvorimo račun v račun poštevanke: 5 • 10 = 50
Preberemo: pet krat deset je petdeset.
Če imamo 5 bankovcev za 10 eurov, imamo 50 eurov.
Deli povezavo do strani s prijatelji.
https://kveez.com/si/matematika/postevanka/
KOPIRAJ

Učni listi - Poštevanka


Ustvari učne liste v obliki PDF datoteke in jih NATISNI ali SHRANI. Ustvariš lahko poljubno število različnih učnih listov.

1. IZBERI NASTAVITVE :: Izberi število nalog, zahtevnost in tip nalog.
2. GENERIRAJ NALOGE :: Z gumbom GENERIRAJ ustvariš novo serijo nalog, če ti učni list ni všeč, lahko preprosto generiraš drugega.
3. USTVARI PDF :: Učni list (PDF) se odpre v novem zavihku, lahko ga NATISNEŠ ali SHRANIŠ na svoj računalnik.
ŠTEVILO NALOG
ZAHTEVNOST
IZBERI TIP VAJ
PRIMER NALOGE
UČNI LIST
Mnenja in ocene
Napiši svoje mnenje, oceno, kritiko, pohvalo ali predlog.
Za oddajo mnenja se prijavi, če še nimaš profila, ustvari svoj profil.
Atasmrk
Poštevanka je res osnova, brez nje pri matematiki ne prideš nikamur.
Ta stran za učenje je zelo uporabna. Otroci morajo vadit poštevanko, tudi po tem, ko se jo že naučijo, ker jo dokazano sicer s časom pozabijo. Zato je treba znanje vsake toliko časa obnovit.
Mojca
Zelo uporabno za računanje poštevanke. Naša punca rada računa in rešuje matematične naloge. Fajn je ker se računi ne ponavljajo in za vsako dobiš drugačne račune.
Karmen
Moja mala ful rada vadi, prej je bila precej počasna in večkrat naredila napako, zdej v sekundi reši račun. Poštevanka je osnova, upam da bo tudi naprej tako zagreta :)
Luka
Dobra aplikacija za vadit poštevanko. Še več takšnih tudi za druge predmete in višje razrede, učenje skozi igro je najbolj učinkovito.
Spletna stran Kveez.com uporabljaja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Ali soglašate z namestitvijo piškotkov?
SE STRINJAM
Preberi več