Koliko znaš, toliko veljaš.

Seštevanje in odštevanje ulomkov

Interaktivne vaje za seštevanje in odštevanje ulomkov.

Ulomka z enakima imenovalcema seštejemo tako, da seštejemo števca obeh ulomkov, imenovalec pa ostane enak in ga samo prepišemo. Po enakem postopku odštevamo ulomke u enakimi imenovalci.

Seštevanje ulomkov z različnima imenovalcema je sestavljeno iz dveh korakov. V prvem koraku ulomka razširimo na najmanjši skupni imenovalec. V drugem koraku ulomka seštejemo po pravilu za seštevanje ulomkov z enakima imenovalcema.

Na karticah znanja si oglej primere seštevanja in odštevanja ulomkov z enakimi imenovalci ter primere seštevanja in odštevanja ulomkov z različnimi imenovalci.
Seštevanje in odštevanje ulomkov

VAJE


Interaktivne vaje Seštevanje in odštevanje ulomkov

Interaktivne vaje so sestavljene generično, kar pomeni, da aplikacija ob vsakem začetku sestavi novo serijo nalog.
Pred začetkom izberite zahtevnost in število nalog.

{{acttit}}
{{doque[0].id+1}}. naloga
{{doque[0].ans[0].frA}}/{{doque[0].ans[0].frB}}
{{doque[0].ans[0].pmD}}
{{doque[0].ans[0].frC}}/{{doque[0].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[0].ans[0].nuA}}
{{doque[0].ans[0].frA}}/{{doque[0].ans[0].frB}}
{{doque[0].ans[0].pmD}} {{doque[0].ans[0].nuB}}
{{doque[0].ans[0].frC}}/{{doque[0].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[1].id+1}}. naloga
{{doque[1].ans[0].frA}}/{{doque[1].ans[0].frB}}
{{doque[1].ans[0].pmD}}
{{doque[1].ans[0].frC}}/{{doque[1].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[1].ans[0].nuA}}
{{doque[1].ans[0].frA}}/{{doque[1].ans[0].frB}}
{{doque[1].ans[0].pmD}} {{doque[1].ans[0].nuB}}
{{doque[1].ans[0].frC}}/{{doque[1].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[2].id+1}}. naloga
{{doque[2].ans[0].frA}}/{{doque[2].ans[0].frB}}
{{doque[2].ans[0].pmD}}
{{doque[2].ans[0].frC}}/{{doque[2].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[2].ans[0].nuA}}
{{doque[2].ans[0].frA}}/{{doque[2].ans[0].frB}}
{{doque[2].ans[0].pmD}} {{doque[2].ans[0].nuB}}
{{doque[2].ans[0].frC}}/{{doque[2].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[3].id+1}}. naloga
{{doque[3].ans[0].frA}}/{{doque[3].ans[0].frB}}
{{doque[3].ans[0].pmD}}
{{doque[3].ans[0].frC}}/{{doque[3].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[3].ans[0].nuA}}
{{doque[3].ans[0].frA}}/{{doque[3].ans[0].frB}}
{{doque[3].ans[0].pmD}} {{doque[3].ans[0].nuB}}
{{doque[3].ans[0].frC}}/{{doque[3].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[4].id+1}}. naloga
{{doque[4].ans[0].frA}}/{{doque[4].ans[0].frB}}
{{doque[4].ans[0].pmD}}
{{doque[4].ans[0].frC}}/{{doque[4].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[4].ans[0].nuA}}
{{doque[4].ans[0].frA}}/{{doque[4].ans[0].frB}}
{{doque[4].ans[0].pmD}} {{doque[4].ans[0].nuB}}
{{doque[4].ans[0].frC}}/{{doque[4].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[5].id+1}}. naloga
{{doque[5].ans[0].frA}}/{{doque[5].ans[0].frB}}
{{doque[5].ans[0].pmD}}
{{doque[5].ans[0].frC}}/{{doque[5].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[5].ans[0].nuA}}
{{doque[5].ans[0].frA}}/{{doque[5].ans[0].frB}}
{{doque[5].ans[0].pmD}} {{doque[5].ans[0].nuB}}
{{doque[5].ans[0].frC}}/{{doque[5].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[6].id+1}}. naloga
{{doque[6].ans[0].frA}}/{{doque[6].ans[0].frB}}
{{doque[6].ans[0].pmD}}
{{doque[6].ans[0].frC}}/{{doque[6].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[6].ans[0].nuA}}
{{doque[6].ans[0].frA}}/{{doque[6].ans[0].frB}}
{{doque[6].ans[0].pmD}} {{doque[6].ans[0].nuB}}
{{doque[6].ans[0].frC}}/{{doque[6].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[7].id+1}}. naloga
{{doque[7].ans[0].frA}}/{{doque[7].ans[0].frB}}
{{doque[7].ans[0].pmD}}
{{doque[7].ans[0].frC}}/{{doque[7].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[7].ans[0].nuA}}
{{doque[7].ans[0].frA}}/{{doque[7].ans[0].frB}}
{{doque[7].ans[0].pmD}} {{doque[7].ans[0].nuB}}
{{doque[7].ans[0].frC}}/{{doque[7].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[8].id+1}}. naloga
{{doque[8].ans[0].frA}}/{{doque[8].ans[0].frB}}
{{doque[8].ans[0].pmD}}
{{doque[8].ans[0].frC}}/{{doque[8].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[8].ans[0].nuA}}
{{doque[8].ans[0].frA}}/{{doque[8].ans[0].frB}}
{{doque[8].ans[0].pmD}} {{doque[8].ans[0].nuB}}
{{doque[8].ans[0].frC}}/{{doque[8].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[9].id+1}}. naloga
{{doque[9].ans[0].frA}}/{{doque[9].ans[0].frB}}
{{doque[9].ans[0].pmD}}
{{doque[9].ans[0].frC}}/{{doque[9].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[9].ans[0].nuA}}
{{doque[9].ans[0].frA}}/{{doque[9].ans[0].frB}}
{{doque[9].ans[0].pmD}} {{doque[9].ans[0].nuB}}
{{doque[9].ans[0].frC}}/{{doque[9].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[10].id+1}}. naloga
{{doque[10].ans[0].frA}}/{{doque[10].ans[0].frB}}
{{doque[10].ans[0].pmD}}
{{doque[10].ans[0].frC}}/{{doque[10].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[10].ans[0].nuA}}
{{doque[10].ans[0].frA}}/{{doque[10].ans[0].frB}}
{{doque[10].ans[0].pmD}} {{doque[10].ans[0].nuB}}
{{doque[10].ans[0].frC}}/{{doque[10].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[11].id+1}}. naloga
{{doque[11].ans[0].frA}}/{{doque[11].ans[0].frB}}
{{doque[11].ans[0].pmD}}
{{doque[11].ans[0].frC}}/{{doque[11].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[11].ans[0].nuA}}
{{doque[11].ans[0].frA}}/{{doque[11].ans[0].frB}}
{{doque[11].ans[0].pmD}} {{doque[11].ans[0].nuB}}
{{doque[11].ans[0].frC}}/{{doque[11].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[12].id+1}}. naloga
{{doque[12].ans[0].frA}}/{{doque[12].ans[0].frB}}
{{doque[12].ans[0].pmD}}
{{doque[12].ans[0].frC}}/{{doque[12].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[12].ans[0].nuA}}
{{doque[12].ans[0].frA}}/{{doque[12].ans[0].frB}}
{{doque[12].ans[0].pmD}} {{doque[12].ans[0].nuB}}
{{doque[12].ans[0].frC}}/{{doque[12].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[13].id+1}}. naloga
{{doque[13].ans[0].frA}}/{{doque[13].ans[0].frB}}
{{doque[13].ans[0].pmD}}
{{doque[13].ans[0].frC}}/{{doque[13].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[13].ans[0].nuA}}
{{doque[13].ans[0].frA}}/{{doque[13].ans[0].frB}}
{{doque[13].ans[0].pmD}} {{doque[13].ans[0].nuB}}
{{doque[13].ans[0].frC}}/{{doque[13].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[14].id+1}}. naloga
{{doque[14].ans[0].frA}}/{{doque[14].ans[0].frB}}
{{doque[14].ans[0].pmD}}
{{doque[14].ans[0].frC}}/{{doque[14].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[14].ans[0].nuA}}
{{doque[14].ans[0].frA}}/{{doque[14].ans[0].frB}}
{{doque[14].ans[0].pmD}} {{doque[14].ans[0].nuB}}
{{doque[14].ans[0].frC}}/{{doque[14].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0


Rezultat - {{acttit}}
Shrani rezultat in spremljaj napredek.
Rezultat lahko deliš s svojim učiteljem.

Grafični prikaz svojih shranjenih rezultatov si lahko ogledaš vProfil / Rezultati

Določi kdo si lahko ogleda tvoj rezultat:

Samo jaz
Učitelj
Vsi registrirani uporabniki

{{rtrescusv}}
SHRANI

Pravilni odgovori
{{anscor}}
Napačni odgovori
{{answro}}

Vaja dela mojstra.

ZAČNI VAJE
PREDLAGAMO
KARTICE ZNANJA

Seštevanje ulomkov z enakim imenovalcem

Ulomka z enakima imenovalcema seštejemo tako, da seštejemo števca obeh ulomkov, imenovalec pa ostane enak in ga samo prepišemo.

Primer:
2/7
+
3/7
=
Seštejemo števca 2 in 3 ter prepišemo imenovalec.
2/7
+
3/7
=
5/7

Odštevanje ulomkov z enakim imenovalcem

Ulomka z enakima imenovalcema odštejemo tako, da odštejemo števca obeh ulomkov, imenovalec pa ostane enak in ga samo prepišemo.

Primer:
4/5
-
1/5
=
Odštejemo števca 4 - 1 ter prepišemo imenovalec.
4/5
-
1/5
=
3/5

Seštevanje ulomkov z različnim imenovalcem

Izračunajmo:
1/4
+
1/3
=
V 1. koraku ulomka razširimo na namanjši skupni imenovalec, v našem primeru 12.
1/4
+
1/3
=
1 • 3/4 • 3
+
1 • 4/3 • 4
=
3/12
+
4/12

V 2. koraku ulomka seštejemo. Seštejemo števca in prepišemo imenovalec.
3/12
+
4/12
=
7/12

Odštevanje ulomkov z različnim imenovalcem

Izračunajmo:
1/2
-
2/6
=
V 1. koraku ulomka razširimo na namanjši skupni imenovalec, v našem primeru 6.
1/2
-
2/6
=
1 • 3/2 • 3
-
2/6
=
3/6
-
2/6

V 2. koraku ulomka odštejemo. Odštejemo števca in prepišemo imenovalec.
3/6
-
2/6
=
1/6

PREDLAGAMO
MNENJA IN OCENE
Za oddajo mnenja se prijavite, če še nimate profila, ustvarite vaš profil na Kveez.
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. SE STRINJAM   Več o piškotkih