Koliko znaš, toliko veljaš.

Množenje in deljenje ulomkov

Interaktivne vaje za množenje in deljenje ulomkov.

Ulomka množimo tako, da množimo števec prvega ulomka s števcem drugega ulomka in imenovalec prvega ulomka z imenovalcem drugega ulomka.
a/b
c/d
=
a • c/b • d


Ulomka delimo tako, da prvi ulomek (deljenec) množimo z obratnim ulomkom drugega ulomka (delitelj).
a/b
:
c/d
=
a/b
d/c
=
a • d/b • c


Na karticah znanja si oglej primere množenja in deljenja ulomkov.
Množenje in deljenje ulomkov

VAJE


Interaktivne vaje množenje in deljenje ulomkov

Interaktivne vaje so sestavljene generično, kar pomeni, da aplikacija ob vsakem začetku sestavi novo serijo nalog.
Pred začetkom izberite zahtevnost in število nalog.

{{acttit}}
{{doque[0].id+1}}. naloga
{{doque[0].ans[0].frA}}/{{doque[0].ans[0].frB}}
{{doque[0].ans[0].pmD}} {{doque[0].ans[0].frC}} =
/
{{doque[0].ans[0].frA}}/{{doque[0].ans[0].frB}}
{{doque[0].ans[0].pmD}}
{{doque[0].ans[0].frC}}/{{doque[0].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[0].ans[0].nuA}}
{{doque[0].ans[0].frA}}/{{doque[0].ans[0].frB}}
{{doque[0].ans[0].pmD}}
{{doque[0].ans[0].frC}}/{{doque[0].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[1].id+1}}. naloga
{{doque[1].ans[0].frA}}/{{doque[1].ans[0].frB}}
{{doque[1].ans[0].pmD}} {{doque[1].ans[0].frC}} =
/
{{doque[1].ans[0].frA}}/{{doque[1].ans[0].frB}}
{{doque[1].ans[0].pmD}}
{{doque[1].ans[0].frC}}/{{doque[1].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[1].ans[0].nuA}}
{{doque[1].ans[0].frA}}/{{doque[1].ans[0].frB}}
{{doque[1].ans[0].pmD}}
{{doque[1].ans[0].frC}}/{{doque[1].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[2].id+1}}. naloga
{{doque[2].ans[0].frA}}/{{doque[2].ans[0].frB}}
{{doque[2].ans[0].pmD}} {{doque[2].ans[0].frC}} =
/
{{doque[2].ans[0].frA}}/{{doque[2].ans[0].frB}}
{{doque[2].ans[0].pmD}}
{{doque[2].ans[0].frC}}/{{doque[2].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[2].ans[0].nuA}}
{{doque[2].ans[0].frA}}/{{doque[2].ans[0].frB}}
{{doque[2].ans[0].pmD}}
{{doque[2].ans[0].frC}}/{{doque[2].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[3].id+1}}. naloga
{{doque[3].ans[0].frA}}/{{doque[3].ans[0].frB}}
{{doque[3].ans[0].pmD}} {{doque[3].ans[0].frC}} =
/
{{doque[3].ans[0].frA}}/{{doque[3].ans[0].frB}}
{{doque[3].ans[0].pmD}}
{{doque[3].ans[0].frC}}/{{doque[3].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[3].ans[0].nuA}}
{{doque[3].ans[0].frA}}/{{doque[3].ans[0].frB}}
{{doque[3].ans[0].pmD}}
{{doque[3].ans[0].frC}}/{{doque[3].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[4].id+1}}. naloga
{{doque[4].ans[0].frA}}/{{doque[4].ans[0].frB}}
{{doque[4].ans[0].pmD}} {{doque[4].ans[0].frC}} =
/
{{doque[4].ans[0].frA}}/{{doque[4].ans[0].frB}}
{{doque[4].ans[0].pmD}}
{{doque[4].ans[0].frC}}/{{doque[4].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[4].ans[0].nuA}}
{{doque[4].ans[0].frA}}/{{doque[4].ans[0].frB}}
{{doque[4].ans[0].pmD}}
{{doque[4].ans[0].frC}}/{{doque[4].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[5].id+1}}. naloga
{{doque[5].ans[0].frA}}/{{doque[5].ans[0].frB}}
{{doque[5].ans[0].pmD}} {{doque[5].ans[0].frC}} =
/
{{doque[5].ans[0].frA}}/{{doque[5].ans[0].frB}}
{{doque[5].ans[0].pmD}}
{{doque[5].ans[0].frC}}/{{doque[5].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[5].ans[0].nuA}}
{{doque[5].ans[0].frA}}/{{doque[5].ans[0].frB}}
{{doque[5].ans[0].pmD}}
{{doque[5].ans[0].frC}}/{{doque[5].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[6].id+1}}. naloga
{{doque[6].ans[0].frA}}/{{doque[6].ans[0].frB}}
{{doque[6].ans[0].pmD}} {{doque[6].ans[0].frC}} =
/
{{doque[6].ans[0].frA}}/{{doque[6].ans[0].frB}}
{{doque[6].ans[0].pmD}}
{{doque[6].ans[0].frC}}/{{doque[6].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[6].ans[0].nuA}}
{{doque[6].ans[0].frA}}/{{doque[6].ans[0].frB}}
{{doque[6].ans[0].pmD}}
{{doque[6].ans[0].frC}}/{{doque[6].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[7].id+1}}. naloga
{{doque[7].ans[0].frA}}/{{doque[7].ans[0].frB}}
{{doque[7].ans[0].pmD}} {{doque[7].ans[0].frC}} =
/
{{doque[7].ans[0].frA}}/{{doque[7].ans[0].frB}}
{{doque[7].ans[0].pmD}}
{{doque[7].ans[0].frC}}/{{doque[7].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[7].ans[0].nuA}}
{{doque[7].ans[0].frA}}/{{doque[7].ans[0].frB}}
{{doque[7].ans[0].pmD}}
{{doque[7].ans[0].frC}}/{{doque[7].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[8].id+1}}. naloga
{{doque[8].ans[0].frA}}/{{doque[8].ans[0].frB}}
{{doque[8].ans[0].pmD}} {{doque[8].ans[0].frC}} =
/
{{doque[8].ans[0].frA}}/{{doque[8].ans[0].frB}}
{{doque[8].ans[0].pmD}}
{{doque[8].ans[0].frC}}/{{doque[8].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[8].ans[0].nuA}}
{{doque[8].ans[0].frA}}/{{doque[8].ans[0].frB}}
{{doque[8].ans[0].pmD}}
{{doque[8].ans[0].frC}}/{{doque[8].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[9].id+1}}. naloga
{{doque[9].ans[0].frA}}/{{doque[9].ans[0].frB}}
{{doque[9].ans[0].pmD}} {{doque[9].ans[0].frC}} =
/
{{doque[9].ans[0].frA}}/{{doque[9].ans[0].frB}}
{{doque[9].ans[0].pmD}}
{{doque[9].ans[0].frC}}/{{doque[9].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[9].ans[0].nuA}}
{{doque[9].ans[0].frA}}/{{doque[9].ans[0].frB}}
{{doque[9].ans[0].pmD}}
{{doque[9].ans[0].frC}}/{{doque[9].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[10].id+1}}. naloga
{{doque[10].ans[0].frA}}/{{doque[10].ans[0].frB}}
{{doque[10].ans[0].pmD}} {{doque[10].ans[0].frC}} =
/
{{doque[10].ans[0].frA}}/{{doque[10].ans[0].frB}}
{{doque[10].ans[0].pmD}}
{{doque[10].ans[0].frC}}/{{doque[10].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[10].ans[0].nuA}}
{{doque[10].ans[0].frA}}/{{doque[10].ans[0].frB}}
{{doque[10].ans[0].pmD}}
{{doque[10].ans[0].frC}}/{{doque[10].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[11].id+1}}. naloga
{{doque[11].ans[0].frA}}/{{doque[11].ans[0].frB}}
{{doque[11].ans[0].pmD}} {{doque[11].ans[0].frC}} =
/
{{doque[11].ans[0].frA}}/{{doque[11].ans[0].frB}}
{{doque[11].ans[0].pmD}}
{{doque[11].ans[0].frC}}/{{doque[11].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[11].ans[0].nuA}}
{{doque[11].ans[0].frA}}/{{doque[11].ans[0].frB}}
{{doque[11].ans[0].pmD}}
{{doque[11].ans[0].frC}}/{{doque[11].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[12].id+1}}. naloga
{{doque[12].ans[0].frA}}/{{doque[12].ans[0].frB}}
{{doque[12].ans[0].pmD}} {{doque[12].ans[0].frC}} =
/
{{doque[12].ans[0].frA}}/{{doque[12].ans[0].frB}}
{{doque[12].ans[0].pmD}}
{{doque[12].ans[0].frC}}/{{doque[12].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[12].ans[0].nuA}}
{{doque[12].ans[0].frA}}/{{doque[12].ans[0].frB}}
{{doque[12].ans[0].pmD}}
{{doque[12].ans[0].frC}}/{{doque[12].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[13].id+1}}. naloga
{{doque[13].ans[0].frA}}/{{doque[13].ans[0].frB}}
{{doque[13].ans[0].pmD}} {{doque[13].ans[0].frC}} =
/
{{doque[13].ans[0].frA}}/{{doque[13].ans[0].frB}}
{{doque[13].ans[0].pmD}}
{{doque[13].ans[0].frC}}/{{doque[13].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[13].ans[0].nuA}}
{{doque[13].ans[0].frA}}/{{doque[13].ans[0].frB}}
{{doque[13].ans[0].pmD}}
{{doque[13].ans[0].frC}}/{{doque[13].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0

{{doque[14].id+1}}. naloga
{{doque[14].ans[0].frA}}/{{doque[14].ans[0].frB}}
{{doque[14].ans[0].pmD}} {{doque[14].ans[0].frC}} =
/
{{doque[14].ans[0].frA}}/{{doque[14].ans[0].frB}}
{{doque[14].ans[0].pmD}}
{{doque[14].ans[0].frC}}/{{doque[14].ans[0].frD}}
=
/
{{doque[14].ans[0].nuA}}
{{doque[14].ans[0].frA}}/{{doque[14].ans[0].frB}}
{{doque[14].ans[0].pmD}}
{{doque[14].ans[0].frC}}/{{doque[14].ans[0].frD}}
=
/
CE

7
8
9
+

4
5
6
-

1
2
3

0


Rezultat - {{acttit}}
Shrani rezultat in spremljaj napredek.
Rezultat lahko deliš s svojim učiteljem.

Grafični prikaz svojih shranjenih rezultatov si lahko ogledaš vProfil / Rezultati

Določi kdo si lahko ogleda tvoj rezultat:

Samo jaz
Učitelj
Vsi registrirani uporabniki

{{rtrescusv}}
SHRANI

Pravilni odgovori
{{anscor}}
Napačni odgovori
{{answro}}

Vaja dela mojstra.

ZAČNI VAJE
PREDLAGAMO
KARTICE ZNANJA

Množenje ulomkov

Ulomka množimo tako, da množimo števec prvega ulomka s števcem drugega ulomka in imenovalec prvega ulomka z imenovalcem drugega ulomka.

Primer:
1/3
2/5
=
1 • 2/3 • 5
=
2/15


Ulomek množimo s celim številom tako, da celo število pretvorimo v ulomek in nato množimo ulomka.

Primer:
3/4
• 5 =
3/4
5/1
=
3 • 5/4 • 1
=
15/4

Deljenje ulomkov

Ulomka delimo tako, da prvi ulomek (deljenec) množimo z obratnim ulomkom drugega ulomka (delitelj).

Primer:
3/5
:
4/7
=
3/5
7/4
=
3 • 7/5 • 4
=
21/20

PREDLAGAMO
MNENJA IN OCENE
Za oddajo mnenja se prijavite, če še nimate profila, ustvarite vaš profil na Kveez.
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. SE STRINJAM   Več o piškotkih