Koliko znaš, toliko veljaš.

Ulomki

Ulomki so dobili ime iz latinske besede fractus, ki pomeni lomljen, zlomljen ali drobljen.

Z ulomkom zapišemo del celote.
Ulomek je sestavljen iz:
- imenovalca (število pod ulomkovo črto): pove na koliko enakih delov razdelimo celoto
- števec (število nad ulomkovo črto): pove koliko enakih delov vzamemo
- ulomkova črta: črta med števcem in imenovalcem

Ulomek si lahko predstavljamo tudi kot količnik dve števil.
6/3
= 6 : 3 = 2
1/2
= 1 : 2 = 0,5
Ulomki

VAJE


Interaktivne vaje ulomki

Interaktivne vaje so sestavljene generično, kar pomeni, da aplikacija ob vsakem začetku sestavi novo serijo nalog.
Pred začetkom izberite zahtevnost in število nalog.

{{acttit}}
{{doque[0].id+1}}. naloga
{{doque[0].ans[0].frA}}/{{doque[0].ans[0].frB}}
od {{doque[0].ans[0].frY}} =
{{doque[0].ans[0].frA}}/{{doque[0].ans[0].frB}}
od = {{doque[0].ans[0].frY}}
{{doque[0].ans[0].frA}}/{{doque[0].ans[0].frB}}
=
/
{{doque[0].ans[0].rsX}}
{{doque[0].ans[0].frA}}/{{doque[0].ans[0].frB}}
=
/
/{{doque[0].ans[0].frB}}
= {{doque[0].ans[0].frC}}
{{doque[0].ans[0].frA}}/
= {{doque[0].ans[0].frC}}
{{doque[0].ans[0].frA}}/{{doque[0].ans[0].frB}}
=
{{doque[0].ans[0].frA}}/{{doque[0].ans[0].frB}}
=
/

{{doque[1].id+1}}. naloga
{{doque[1].ans[0].frA}}/{{doque[1].ans[0].frB}}
od {{doque[1].ans[0].frY}} =
{{doque[1].ans[0].frA}}/{{doque[1].ans[0].frB}}
od = {{doque[1].ans[0].frY}}
{{doque[1].ans[0].frA}}/{{doque[1].ans[0].frB}}
=
/
{{doque[1].ans[0].rsX}}
{{doque[1].ans[0].frA}}/{{doque[1].ans[0].frB}}
=
/
/{{doque[1].ans[0].frB}}
= {{doque[1].ans[0].frC}}
{{doque[1].ans[0].frA}}/
= {{doque[1].ans[0].frC}}
{{doque[1].ans[0].frA}}/{{doque[1].ans[0].frB}}
=
{{doque[1].ans[0].frA}}/{{doque[1].ans[0].frB}}
=
/

{{doque[2].id+1}}. naloga
{{doque[2].ans[0].frA}}/{{doque[2].ans[0].frB}}
od {{doque[2].ans[0].frY}} =
{{doque[2].ans[0].frA}}/{{doque[2].ans[0].frB}}
od = {{doque[2].ans[0].frY}}
{{doque[2].ans[0].frA}}/{{doque[2].ans[0].frB}}
=
/
{{doque[2].ans[0].rsX}}
{{doque[2].ans[0].frA}}/{{doque[2].ans[0].frB}}
=
/
/{{doque[2].ans[0].frB}}
= {{doque[2].ans[0].frC}}
{{doque[2].ans[0].frA}}/
= {{doque[2].ans[0].frC}}
{{doque[2].ans[0].frA}}/{{doque[2].ans[0].frB}}
=
{{doque[2].ans[0].frA}}/{{doque[2].ans[0].frB}}
=
/

{{doque[3].id+1}}. naloga
{{doque[3].ans[0].frA}}/{{doque[3].ans[0].frB}}
od {{doque[3].ans[0].frY}} =
{{doque[3].ans[0].frA}}/{{doque[3].ans[0].frB}}
od = {{doque[3].ans[0].frY}}
{{doque[3].ans[0].frA}}/{{doque[3].ans[0].frB}}
=
/
{{doque[3].ans[0].rsX}}
{{doque[3].ans[0].frA}}/{{doque[3].ans[0].frB}}
=
/
/{{doque[3].ans[0].frB}}
= {{doque[3].ans[0].frC}}
{{doque[3].ans[0].frA}}/
= {{doque[3].ans[0].frC}}
{{doque[3].ans[0].frA}}/{{doque[3].ans[0].frB}}
=
{{doque[3].ans[0].frA}}/{{doque[3].ans[0].frB}}
=
/

{{doque[4].id+1}}. naloga
{{doque[4].ans[0].frA}}/{{doque[4].ans[0].frB}}
od {{doque[4].ans[0].frY}} =
{{doque[4].ans[0].frA}}/{{doque[4].ans[0].frB}}
od = {{doque[4].ans[0].frY}}
{{doque[4].ans[0].frA}}/{{doque[4].ans[0].frB}}
=
/
{{doque[4].ans[0].rsX}}
{{doque[4].ans[0].frA}}/{{doque[4].ans[0].frB}}
=
/
/{{doque[4].ans[0].frB}}
= {{doque[4].ans[0].frC}}
{{doque[4].ans[0].frA}}/
= {{doque[4].ans[0].frC}}
{{doque[4].ans[0].frA}}/{{doque[4].ans[0].frB}}
=
{{doque[4].ans[0].frA}}/{{doque[4].ans[0].frB}}
=
/

{{doque[5].id+1}}. naloga
{{doque[5].ans[0].frA}}/{{doque[5].ans[0].frB}}
od {{doque[5].ans[0].frY}} =
{{doque[5].ans[0].frA}}/{{doque[5].ans[0].frB}}
od = {{doque[5].ans[0].frY}}
{{doque[5].ans[0].frA}}/{{doque[5].ans[0].frB}}
=
/
{{doque[5].ans[0].rsX}}
{{doque[5].ans[0].frA}}/{{doque[5].ans[0].frB}}
=
/
/{{doque[5].ans[0].frB}}
= {{doque[5].ans[0].frC}}
{{doque[5].ans[0].frA}}/
= {{doque[5].ans[0].frC}}
{{doque[5].ans[0].frA}}/{{doque[5].ans[0].frB}}
=
{{doque[5].ans[0].frA}}/{{doque[5].ans[0].frB}}
=
/

{{doque[6].id+1}}. naloga
{{doque[6].ans[0].frA}}/{{doque[6].ans[0].frB}}
od {{doque[6].ans[0].frY}} =
{{doque[6].ans[0].frA}}/{{doque[6].ans[0].frB}}
od = {{doque[6].ans[0].frY}}
{{doque[6].ans[0].frA}}/{{doque[6].ans[0].frB}}
=
/
{{doque[6].ans[0].rsX}}
{{doque[6].ans[0].frA}}/{{doque[6].ans[0].frB}}
=
/
/{{doque[6].ans[0].frB}}
= {{doque[6].ans[0].frC}}
{{doque[6].ans[0].frA}}/
= {{doque[6].ans[0].frC}}
{{doque[6].ans[0].frA}}/{{doque[6].ans[0].frB}}
=
{{doque[6].ans[0].frA}}/{{doque[6].ans[0].frB}}
=
/

{{doque[7].id+1}}. naloga
{{doque[7].ans[0].frA}}/{{doque[7].ans[0].frB}}
od {{doque[7].ans[0].frY}} =
{{doque[7].ans[0].frA}}/{{doque[7].ans[0].frB}}
od = {{doque[7].ans[0].frY}}
{{doque[7].ans[0].frA}}/{{doque[7].ans[0].frB}}
=
/
{{doque[7].ans[0].rsX}}
{{doque[7].ans[0].frA}}/{{doque[7].ans[0].frB}}
=
/
/{{doque[7].ans[0].frB}}
= {{doque[7].ans[0].frC}}
{{doque[7].ans[0].frA}}/
= {{doque[7].ans[0].frC}}
{{doque[7].ans[0].frA}}/{{doque[7].ans[0].frB}}
=
{{doque[7].ans[0].frA}}/{{doque[7].ans[0].frB}}
=
/

{{doque[8].id+1}}. naloga
{{doque[8].ans[0].frA}}/{{doque[8].ans[0].frB}}
od {{doque[8].ans[0].frY}} =
{{doque[8].ans[0].frA}}/{{doque[8].ans[0].frB}}
od = {{doque[8].ans[0].frY}}
{{doque[8].ans[0].frA}}/{{doque[8].ans[0].frB}}
=
/
{{doque[8].ans[0].rsX}}
{{doque[8].ans[0].frA}}/{{doque[8].ans[0].frB}}
=
/
/{{doque[8].ans[0].frB}}
= {{doque[8].ans[0].frC}}
{{doque[8].ans[0].frA}}/
= {{doque[8].ans[0].frC}}
{{doque[8].ans[0].frA}}/{{doque[8].ans[0].frB}}
=
{{doque[8].ans[0].frA}}/{{doque[8].ans[0].frB}}
=
/

{{doque[9].id+1}}. naloga
{{doque[9].ans[0].frA}}/{{doque[9].ans[0].frB}}
od {{doque[9].ans[0].frY}} =
{{doque[9].ans[0].frA}}/{{doque[9].ans[0].frB}}
od = {{doque[9].ans[0].frY}}
{{doque[9].ans[0].frA}}/{{doque[9].ans[0].frB}}
=
/
{{doque[9].ans[0].rsX}}
{{doque[9].ans[0].frA}}/{{doque[9].ans[0].frB}}
=
/
/{{doque[9].ans[0].frB}}
= {{doque[9].ans[0].frC}}
{{doque[9].ans[0].frA}}/
= {{doque[9].ans[0].frC}}
{{doque[9].ans[0].frA}}/{{doque[9].ans[0].frB}}
=
{{doque[9].ans[0].frA}}/{{doque[9].ans[0].frB}}
=
/

{{doque[10].id+1}}. naloga
{{doque[10].ans[0].frA}}/{{doque[10].ans[0].frB}}
od {{doque[10].ans[0].frY}} =
{{doque[10].ans[0].frA}}/{{doque[10].ans[0].frB}}
od = {{doque[10].ans[0].frY}}
{{doque[10].ans[0].frA}}/{{doque[10].ans[0].frB}}
=
/
{{doque[10].ans[0].rsX}}
{{doque[10].ans[0].frA}}/{{doque[10].ans[0].frB}}
=
/
/{{doque[10].ans[0].frB}}
= {{doque[10].ans[0].frC}}
{{doque[10].ans[0].frA}}/
= {{doque[10].ans[0].frC}}
{{doque[10].ans[0].frA}}/{{doque[10].ans[0].frB}}
=
{{doque[10].ans[0].frA}}/{{doque[10].ans[0].frB}}
=
/

{{doque[11].id+1}}. naloga
{{doque[11].ans[0].frA}}/{{doque[11].ans[0].frB}}
od {{doque[11].ans[0].frY}} =
{{doque[11].ans[0].frA}}/{{doque[11].ans[0].frB}}
od = {{doque[11].ans[0].frY}}
{{doque[11].ans[0].frA}}/{{doque[11].ans[0].frB}}
=
/
{{doque[11].ans[0].rsX}}
{{doque[11].ans[0].frA}}/{{doque[11].ans[0].frB}}
=
/
/{{doque[11].ans[0].frB}}
= {{doque[11].ans[0].frC}}
{{doque[11].ans[0].frA}}/
= {{doque[11].ans[0].frC}}
{{doque[11].ans[0].frA}}/{{doque[11].ans[0].frB}}
=
{{doque[11].ans[0].frA}}/{{doque[11].ans[0].frB}}
=
/

{{doque[12].id+1}}. naloga
{{doque[12].ans[0].frA}}/{{doque[12].ans[0].frB}}
od {{doque[12].ans[0].frY}} =
{{doque[12].ans[0].frA}}/{{doque[12].ans[0].frB}}
od = {{doque[12].ans[0].frY}}
{{doque[12].ans[0].frA}}/{{doque[12].ans[0].frB}}
=
/
{{doque[12].ans[0].rsX}}
{{doque[12].ans[0].frA}}/{{doque[12].ans[0].frB}}
=
/
/{{doque[12].ans[0].frB}}
= {{doque[12].ans[0].frC}}
{{doque[12].ans[0].frA}}/
= {{doque[12].ans[0].frC}}
{{doque[12].ans[0].frA}}/{{doque[12].ans[0].frB}}
=
{{doque[12].ans[0].frA}}/{{doque[12].ans[0].frB}}
=
/

{{doque[13].id+1}}. naloga
{{doque[13].ans[0].frA}}/{{doque[13].ans[0].frB}}
od {{doque[13].ans[0].frY}} =
{{doque[13].ans[0].frA}}/{{doque[13].ans[0].frB}}
od = {{doque[13].ans[0].frY}}
{{doque[13].ans[0].frA}}/{{doque[13].ans[0].frB}}
=
/
{{doque[13].ans[0].rsX}}
{{doque[13].ans[0].frA}}/{{doque[13].ans[0].frB}}
=
/
/{{doque[13].ans[0].frB}}
= {{doque[13].ans[0].frC}}
{{doque[13].ans[0].frA}}/
= {{doque[13].ans[0].frC}}
{{doque[13].ans[0].frA}}/{{doque[13].ans[0].frB}}
=
{{doque[13].ans[0].frA}}/{{doque[13].ans[0].frB}}
=
/

{{doque[14].id+1}}. naloga
{{doque[14].ans[0].frA}}/{{doque[14].ans[0].frB}}
od {{doque[14].ans[0].frY}} =
{{doque[14].ans[0].frA}}/{{doque[14].ans[0].frB}}
od = {{doque[14].ans[0].frY}}
{{doque[14].ans[0].frA}}/{{doque[14].ans[0].frB}}
=
/
{{doque[14].ans[0].rsX}}
{{doque[14].ans[0].frA}}/{{doque[14].ans[0].frB}}
=
/
/{{doque[14].ans[0].frB}}
= {{doque[14].ans[0].frC}}
{{doque[14].ans[0].frA}}/
= {{doque[14].ans[0].frC}}
{{doque[14].ans[0].frA}}/{{doque[14].ans[0].frB}}
=
{{doque[14].ans[0].frA}}/{{doque[14].ans[0].frB}}
=
/


Rezultat - {{acttit}}
Shrani rezultat in spremljaj napredek.
Rezultat lahko deliš s svojim učiteljem.

Grafični prikaz svojih shranjenih rezultatov si lahko ogledaš vProfil / Rezultati

Določi kdo si lahko ogleda tvoj rezultat:

Samo jaz
Učitelj
Vsi registrirani uporabniki

{{rtrescusv}}
SHRANI

Pravilni odgovori
{{anscor}}
Napačni odgovori
{{answro}}

Vaja dela mojstra.

ZAČNI VAJE
PREDLAGAMO
MNENJA IN OCENE
Za oddajo mnenja se prijavite, če še nimate profila, ustvarite vaš profil na Kveez.
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. SE STRINJAM   Več o piškotkih