Koliko znaš, toliko veljaš.

Računski zakoni

Interaktivne vaje za utrjevanje znanja o računskih zakonih.

Spoznali bomo tri računske zakone in sicer: zakon o zamenjavi, zakon o združevanju in zakon o razčlenjevanju. Vsak zakon je podrobneje razložen na spodnjih karticah znanja.

Interaktivne vaje za utrjevanje znanja o računskih zakonih so sestavljene generično, kar pomeni, da aplikacija ob vsakem začetku sestavi novo serijo vaj.

Oglejte si tudi druge interaktivne vaje v skupini Matematika, 6. razred:
Računski zakoni

VAJE


RAČUNSKI ZAKONI
REZULTAT
Pravilni odgovori
{{anscor}}
Napačni odgovori
{{answro}}

Vaja dela mojstra.

ZAČNI VAJE - 10 nalog
Tema:
MATEMATIKA, 6. R
Avtor:
Kveez Team
Število vprašanj:
10
Nabor vprašanj:
Kartice znanja:
3
Matematika, 6. razred
Rimske številke
Računski zakoni
Izrazi brez in z oklepaji
Potence
Obseg kvadrata in pravokotnika
Ploščina pravokotnika in kvadrata
PREDLAGAMO

UČNI LISTI


Učni listi - Računski zakoni

Učne liste lahko preprosto SHRANITE v obliki datoteke .pdf in nato NATISNETE.

Ustvarite lahko poljubno število različnih učnih listov. Ob vsakem pritisku na gumb GENERIRAJ se generira nova serija nalog. Če vam učni list ni všeč, lahko preprosto generirate drugega.

Na dnu učnega lista so rešitve nalog.
Učni listi - Računski zakoni

{{ $index+1 }}. {{ one.pdfshw }}Rešitve [ na natisnjenem listu bodo tukaj izpisane rešitve nalog ]
KARTICE ZNANJA

Zakon o zamenjavi

Zakon o zamenjavi pravi, da lahko zamenjamo vrstni red elementov v izrazu in se razultat ne spremeni.

Zakon o zamenjavi VELJA za seštevanje in množenje.
Zakon o zamenjavi NE VELJA za odštevanje in deljenje.

Zakonu o zamenjavi pravimo tudi komutativnost ali komutativnostni zakon.

Seštevanje
3 + 8 = 11
8 + 3 = 11
Če zamenjamo vrstni red seštevancev, dobimo enak rezultat. To pomeni, da zakon o zamenjavi velja za seštevanje.

Odštevanje
12 - 4 = 8
4 - 12 ≠ 8
Zakon o zamenjavi NE velja za odštevanje.

Množenje
3 • 5 = 15
5 • 3 = 15
Zakon o zamenjavi velja za množenje.

Deljenje
8 : 2 = 4
2 : 8 ≠ 4
Zakon o zamenjavi NE velja za deljenje.

Zakon o združevanju

Zakon o združevanju pravi, da lahko člene v izrazu poljubno združujemo in se zaradi tega rezultat ne spremeni.

Zakon o združevanju VELJA za seštevanje in množenje.
Zakon o združevanju NE VELJA za odštevanje in deljenje.

Zakonu o združevanju pravimo tudi asociativnost ali asociativnostni zakon.

Seštevanje
(6 + 3) + 2 = 9 + 2 = 11
6 + (3 + 2) = 6 + 5 = 11
Zakon o združevanju velja za seštevanje.

Odštevanje
(15 - 6) - 4 = 9 - 4 = 5
15 - (6 - 4) = 15 - 2 = 13
Zakon o združevanju NE velja za odštevanje.

Množenje
(2 • 5) • 3 = 10 • 3 = 30
2 • (5 • 3) = 2 • 15 = 30
Zakon o združevanju velja za množenje.

Deljenje
(24 : 6) : 2 = 4 : 2 = 2
24 : (6 : 2) = 24 : 3 = 8
Zakon o združevanju NE velja za deljenje.

Zakon o razčlenjevanju

Zakon o razčlenjevanju pravi, da dobimo enak rezultat, če število pomnožimo z vsoto dveh števil, ali če pomnožimo vsak člen posebej in dobljena produkta seštejemo.

a • (b + c) = a • b + a • c

Zakonu o razčlenjevanju pravimo tudi distributivnost ali distributivnostni zakon.

3 • (2 + 5) = 3 • 7 = 21
ali
3 • (2 + 5) = 3 • 2 + 3 • 5 = 6 + 15 = 21

PREDLAGAMO
KVEEZ NA FACEBOOKU
Potrebujemo vašo pomoč.

Naše kvize in aplikacije za učenje želimo ponuditi čim več vedoželjnim ljudem in predvsem otrokom, saj je učenje skozi igro in zabavo najučinkovitejši način učenja.
Zato smo na facebooku ustvarili stran, kjer objavljamo zanimive kvize in aplikacije za učenje z naše splet strani.
Prosimo vas, da obiščete našo facebook stran in delite objavo, ki vam je všeč, z vašimi prijatelji.

Hvala za pomoč in lep dan še naprej.
MNENJA IN OCENE
Za oddajo mnenja se prijavite, če še nimate profila, ustvarite vaš profil na Kveez.
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. SE STRINJAM   Več o piškotkih