Knowledge is power, so learn.

Ta stran je dostopna samo prijavljenim uporabnikom.
Registracija in uporaba spletne strani Kveez je brezplačna za vse uporabnike.

Pojdite na začetno stran Profil in se prijavite ali ustvarite vaš profil.

Pojdi na Profil >

Interaktivne vaje

Interaktivne vaje predstavljajo zabaven in učinkovit način učenja.

Registracija in uporaba spletne strani Kveez.com je brezplačna za vse uporabnike.

Trenutno lahko na naših straneh rešujete interaktivne vaje za matematiko v osnovni šoli. Ves čas dodajamo nove vaje, pripravljamo pa tudi vaje za druge predmete in za srednjo šolo.

Vse vaje so sestavljene generično, kar pomeni, da aplikacija ob vsakem začetku sestavi novo serijo nalog. Tako lahko učenec/ka večkrat rešuje vaje na določeno temo in se naloge ne ponavljajo.

Shrani rezultat
Učenec/ka lahko shrani rezultat, ki ga doseže pri reševanju interaktivnih vaj. V zavihku "Rezultati" je grafični prikaz in seznam vseh shranjenih rezultatov s podrobnostmi.

Interaktivne vaje
Deli rezultat z učiteljem/ico
Učenec/ka za vsak shranjen rezultat interaktivnih vaj določi ali želi rezultat deliti s svojim učiteljem/ico.
Učitelj/ica lahko v zavihku "Rezultati" spremlja rezultate svojih učencev. Rezultate lahko filtrira po razredu, posameznem učencu ali poglavju.
Pri podrobnem pregledu rezultata si je mogoče ogledati konkretne naloge, ki jih je učenec/ka reševal, skupaj njegovimi/njenimi rešitvami, napakami, časom reševanja...

Interaktivne vaje